Ondersteuningsuren

Let op!

  • Je wordt opgegegeven (door mentor/zorg)
  • Deze uren zijn (meestal) op dinsdag:
    • onderbouw 6e uur
    • bovenbouw 7e uur
  • Je kiest nog een P-uur of een Q-VAST.
  • Deze trainingen zijn maar 6/7 weken.

Plannen & Organiseren

Georganiseerd door: Ine Mulder

Omschrijving: Dit is een training die gericht is op het plannen en organiseren van huiswerk, schoolactiviteiten e.d..

De training staat los van de plenda-uitleg, maar gebruikt wel dezelfde methode.

(Alleen via zorg. Wil je in aanmerking komen, neem dan contact op met je mentor.)

 

 

Er starten trainingen op:

  • 23 januari 
  • 20 maart 

Examenstresstraining

Georganiseerd door: Emmy Bucher

Omschrijving:

Deze training is bedoeld voor leerlingen uit de examenklassen (MHV) die erg opzien tegen het examen. De training wordt meerdere keren per jaar gegeven, als er behoefte aan is. De groep bestaat uit maximaal 6 personen.

Thema’s waaraan gewerkt wordt: bewust worden van je gevoelens,  positief denken, maken van een planning, antispreekangsttechnieken, leren ontspannen.

Verder wordt er vooral ingegaan op de ervaren problemen van dat moment.

Evaluatie afgelopen jaren: leerlingen geven aan, zichzelf positiever te kunnen toespreken, het prettig te vinden dat ze hun nare gevoelens kunnen delen,  en op tijd ook kunnen ontspannen.

(Alleen via zorg. Wil je in aanmerking komen, neem dan contact op met je mentor)


LWOO Nederlands - begrijpend lezen

Georganiseerd door: Richard Hendriks

Omschrijving: In dit uur ga je aan de slag met begrijpend lezen. Door middel van een online programma maak je oefeningen om beter te worden in begrijpend lezen. Je werkt zelfstandig en in je eigen tempo. 


Faalangstreductietraining 

Georganiseerd door: Ine Mulder

Omschrijving:

Deze training wordt aangeboden aan leerlingen in de middenbouw van Pantarijn MHV.

Het afgelopen jaar is gewerkt met Eerste hulp bij faalangst. Deze training is in te zetten bij alle vormen van faalangst, zoals cognitieve, sociale en motorische faalangst. In 7 bijeenkomsten leren leerlingen hun faalangst onder controle te krijgen. Na het volgen van de training ervaart een leerling meer zelfvertrouwen en een beter welbevinden.

De groep kan bestaan uit maximaal 8 leerlingen.

Een veilig werkklimaat is belangrijk. Leerlingen dienen vrijuit hun twijfels en onzekerheden uit te kunnen spreken in de groep. Leerlingen leren van elkaar door herkenning en door tips van anderen

(Alleen via zorg. Wil je in aanmerking komen, neem dan contact op met je mentor.)


LWOO Nederlands - Spelling

Georganiseerd door: Baukje Brattinga

Omschrijving: Ondersteuning van basisvaardigheden van spelling.

(Alleen via zorg. Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd.)


LWOO rekenen

Georganiseerd door: Jennie van der Goes

Omschrijving: Ondersteuning van basisvaardigheden van rekenen.

(Alleen via zorg. Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd.)


Rots & Water

Georganiseerd door: Jeroen Moormans & Sven Akse

Omschrijving: Rots & Water is een weerbaarheidstraining en een sociale vaardigheidstraining. Het is bedoeld voor kinderen die meer voor zichzelf mogen leren opkomen of voor kinderen die juist hulp nodig hebben om zich te leren beheersen.

(Alleen via zorg. Wil je in aanmerking komen, neem dan contact op met je mentor.)


Dyslexie? Samen huiswerk maken!

Georganiseerd door: Richard Hendriks [rt]

Omschrijving:Dit uur is bedoeld voor leerlingen met een dyslexieverklaring uit de onderbouw HV. Er is tijdens dit uur gelegenheid om in een rustige omgeving huiswerk te maken voor alle vakken, maar met name voor de talen. Je zorgt zelf voor materiaal. Er is een docent aanwezig om je te helpen.


Peergroep Hoogbegaafden | onderbouw

Georganiseerd door: Manon Tiehuis

Omschrijving:

De peergroep ‘Pantabrein’ is voor leerlingen die makkelijk kunnen leren, ofwel die kenmerken van begaafdheid hebben. Met min of meer gelijkgestemden ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je je valkuilen kunt omzeilen. 

Door middel van gesprekken, informatieve filmpjes en leuke, grappige spelletjes leer je meer over jezelf en jouw talenten.


Peergroep Hoogbegaafden | bovenbouw

Georganiseerd door: Willemijn van Workum

Omschrijving: De peergroep ‘Pantabrein’ is voor leerlingen die makkelijk kunnen leren, ofwel die kenmerken van begaafdheid hebben. Met min of meer gelijkgestemden ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je je valkuilen kunt omzeilen. 

Door middel van gesprekken, informatieve filmpjes en leuke, grappige spelletjes leer je meer over jezelf en jouw talenten.